Historik

Företaget grundades 1973 under namnet Ekenäs Kontorsmaskiner Kb.
Affärsiden var reparation och underhåll av kontorsmaskiner samt försäljning av kontorsmaterial. Den första butiken fanns på dåvarande Mästargränd 2.
År 1980 sålde vi den första datorn, en Commodore 2001.
Senare flyttade företaget  till Gustav Vasasgatan och bytte namn till Kontorama, detta var lämpligare då företaget hade två övriga butiker, en i Hangö och en i Karis.  Följande flytt efter större utrymmen ledde till Stationsvägen.
År 2002 flyttade den till sin nuvarande plats på Grönalundsgatan 11.
Någtra år senare ändrades företagsformen till Aktiebolag och grundaren sålde företaget till dess nuvarande ägare.